Skład kapituły

Wojciech Piech Przewodniczący Kapituły Konkursu;
Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza
Leszek Langer Wiceprzewodniczący Kapituły Konkursu;
Dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy;
Przewodniczący Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza
Alina Marek Członek Kapituły Konkursu;
Dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Nowego Sącza
Józef Pyzik Członek Kapituły Konkursu;
Prezes Zarządu Kongregacji Kupieckiej ZHiU w Nowym Sączu.
doc. dr Marek Reichel Członek Kapituły Konkursu;
Prorektor ds. Nauki, Rozwoju i Współpracy PWSZ w Nowym Sączu;
Wiceprzewodniczący Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza
dr Natalia Potoczek Członek Kapituły Konkursu;
Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU w Nowym Sączu
Jan First Członek Kapituły Konkursu;
Prezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu; Członek Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza
Marek Pawlus Członek Kapituły Konkursu;
Wiceprezes Zarządu Kongregacji Kupieckiej ZHiU w Nowym Sączu
Tomasz Bania Członek Kapituły Konkursu; Dyrektor Biura Sądeckiej Izby Gospodarczej
Ludomir Krawiński Członek Kapituły Konkursu;
Prezes Zarządu Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. w Nowym Sączu
Bożena Damasiewicz Członek Kapituły Konkursu;
Prezes Fundacji „POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI” z siedzibą w Nowym Sączu