Kontakt

Biuro konkursu:
Dział Usług Rynku Pracy Sądeckiego Urzędu Pracy przy ul. Węgierskiej 146, pokój nr 18 lub 19, nr tel. 18 44-89-291, 18 44-89-311,  18 44-89-277, 18 44-89-264, 18 44-89-272.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronach Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem: www.nowysacz.pl oraz Sądeckiego Urzędu Pracy pod adresem: www.sup.nowysacz.pl.