VII edycja konkursu – 2014

Prezydent Ryszad Nowak wręczył główne nagrody w VII edycji konkursu „Mój sposób na biznes” organizowanego przez Sądecki Urząd Pracy. Zwycięzcą został Jarosław Gargula, właściciel firmy ZTSH TISBUD. Kapituła konkursowa – pod przewodnictwem Marty Mordarskiej – przyznała w sumie trzy nagrody oraz osiem wyróżnień. 

– Dziękuję państwu za tak liczny udział w kolejnej edycji konkursu „Mój sposób na biznes”. To pokazuje, że w Nowym Sączu nie brakuje firm innowacyjnych z pomysłami na prowadzenie własnej działalności. Życząc kolejnych znakomitych sukcesów, dziękuję za państwa zaangażowanie w rozwój lokalnego rynku pracy oraz tworzenie możliwości większego zatrudnienia – powiedział do uczestników konkursu prezydent Ryszard Nowak.

O szczególnym znaczeniu konkursu jako wydarzenia doceniającego lokalnych przedsiębiorców mówiła Marta Mordarska, pełnomocnik prezydenta ds. społecznych i radna wojewódzka: – To jedno z najważniejszych wydarzeń dla przedsiębiorców w naszym mieście i wszystkim prowadzącym działalność gospodarczą dedykowane. To dzięki temu, że złożyliście państwo swoje aplikacje i mieliście odwagę zmierzyć się z konkursem, to wydarzenie ma sens i może się odbywać co roku. Za to, że państwo jesteście otwarci na współpracę z Urzędem Miasta Nowego Sącza i Sądeckim Urzędem Pracy serdecznie dzisiaj dziękuję.

Podziękowania za wspieranie lokalnego rynku pracy odebrała Kinga Kordek, wiceprezes Zarządu Norlys Sp. z o.o., która przedstawiła strategię firmy, a także obszary rozwoju wraz z planowaną perspektywą zatrudnienia kolejnych pracowników.

W sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza już po raz siódmy spotkali przedsiębiorcy biorący udział w konkursie „Mój sposób na biznes”. Do tegorocznej edycji zgłosiło się 36 podmiotów gospodarczych, z czego 8 zostało wyróżnionych. Kapituła konkursowa przyznała też trzy nagrody dla następujących firm:

I nagroda – ZTSH TISBUD Jarosław Gargula
II nagroda – Graal Marek Przepiórka
III nagroda – Berenika Jo.Mu Joanna Muzyk
O głównych założeniach konkursu „Mój sposób na biznes” mówiła Stanisława Skwarło, dyrektor Sądeckiego Urzędu Pracy. Jako najważniejsze cele wskazała: promocję przedsiębiorczości i samozatrudnienia, promowanie dobrych praktyk, w tym zachęcanie do zakładania nowych firm, tworzenia miejsc pracy, popularyzację własnej aktywności przedsiębiorców oraz zaangażowania w rozwój firmy.

W finałowej gali podsumowującej VII Konkurs „Mój sposób na biznes” wzięli udział: Andrzej Martynuska, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, radni sądeccy, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Nowego Sącza, dyrektorzy urzędów pracy z terenu województwa małopolskiego, a także uczestnicy i laureaci poprzednich edycji konkursu.

Wydarzenie odbywało się pod honorowym patronatem: Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także Ryszarda Nowaka, Prezydenta Miasta Nowego Sącza.